Administrar

Des de l'any 1934 en Tomeu i na Guida sˇn els Gegants de Maˇ. Coneix el seu dia a dia, el d'en Pere i na GrÓcia, s'└via Corema, en Miquelet es Salero i altres Gegants de Menorca.

De quan es van comprar els gegants

geganters-mao | 29 Octubre, 2009 20:45

Durant aquest any 2009 molt se n’ ha parlat del 75è aniversari de la arribada dels gegants en Tomeu i na Guida a la ciutat de Maó. Com ha coincidit tot-hom que n’ ha opinat el moment ha estat històric, doncs no sols s’ ha commemorat la arribada dels nostres gegants, si no que amb aquests el començament de la tradició gegantera a la illa de Menorca.

Parlant del moment de la arribada dels gegants la majoria de vegades es recorda com a protagonistes a l’ Ajuntament de la ciutat, com a entitat representativa, i també a la casa de Barcelona que va fer la venta. Però ambdues entitats eren getionades per persones físiques i és de les que en parlarem en aquest article.

Destacarem en el cas de l’ Ajuntament de Maó a dues persones que van tenir la seva rellevància en el fet: per una banda el batlle de la ciutat, el republicà Pedro Pons Sitges, que va poder utilitzant com a missatger a Miquel Camps, cambrer del vaixell Ciudad de Mahón, que en una època en que no es coneixia la paraula internet era qui per la seva tasca va transmetre els missatges de Maó a Barcelona i viceversa.

La narració de com es va dur a terme la compra dels nostres gegants l’ extraiem del llibre biogràfic “En Tomeu i na Guida. Una Història Gegant” (Miquel Villalonga Coll, 2002):

   

(...) Acabades les festes de Maó, a les quals la presència dels gegants havia estat tot un èxit, només restava tornar les figures a la casa que ens els havia llogat i pagar-ne el lloguer pactat. En data 12 de setembre, dia en què els gegants havien de ser tornats a El Ingenio, la fàbrica va enviar la factura a l’ajuntament pels següents conceptes: Lloguer dels gegants amb vestits, 325 pessetes; lloguer dels capgrossos, 75 ptes. i 70 ptes. més en concepte de despeses d’embalatge, havent de pagar un total de 470 ptes. A la mateixa factura s’afegia que, si l’ajuntament es volia quedar amb els gegants, sense els vestits, ho podia fer sumant 500 ptes. més al que havia de pagar pel lloguer. Comparant el preu del lloguer i el de venda, podem fer-nos la idea de com era de fàcil per a la fàbrica d’amortitzar les figures.

 

Poc s’imaginava El Ingenio les peripècies que arribaria a passar abans de rebre alguna quantitat de l’ajuntament, i és que en el transcurs d’aquelles festes va succeir un fet que no sols va motivar un canvi de plans amb l’assumpte del pagament del lloguer, sinó que faria canviar per sempre les nostres festes. El fet va ser que, en un dels passacarrers, la geganta va patir un greu accident i va quedar amb la cara i les mans desfigurades. Aquest no era un fet inusual abans, ni ho és avui, i és que ja li costa prou, a un geganter amb experiència, de poder mantenir les figures en equilibri i sense que li tombin, com perquè en aquell any arribessin els gegants i els fessin portar a quatre persones sense cap mena d’experiència.

 

L’assumpte és que a Maó havien arribat uns gegants en bon estat, i, a l’hora de tornar-los, ja no hi estaven tant. Podem imaginar les gotes de suor caient pel front del senyor batlle quan la casa els reclama les figures i ell no sap com dir-los que una d’elles està rompuda. La solució per sortir de l’embolic va ser que, sense que la casa arribés a saber el que havia passat, l’ajuntament va proposar-los comprar les figures. Possiblement, la desgràcia succeïda devia saber prou greu a la persona que portava la geganta, i suposam que el reny també devia ser gros. En tot cas, el que acabava de fer era provocar que la ciutat de Maó empadronés per primera vegada una parella de gegants i sis capgrossos, que amb els anys es farien imprescindibles a les nostres festes de Gràcia.

 

Una de les persones que va participar directament en el lloguer i posterior compra dels gegants (sense arribar a conèixer la caiguda de la geganta) va ser en Miquel Camps, cambrer del vaixell Ciudad de Mahón, que va fer les gestions a Barcelona entre l’ajuntament i la fàbrica. Veiem que, el dia 14 de setembre, el batlle presenta una moció a l’ajuntament en la qual fa la proposta de comprar la parella de gegants i els capgrossos, però el dia 21 del mateix mes, en Miquel Camps li escriu per dir-li que està al corrent que els gegants encara no han tornat a Barcelona, cosa que li sap prou greu, ja que el lloguer era sols per una setmana i ja en feia tres que eren a Maó.

 

L’embull va ser gros. El dia 22, el batlle escriu a Miquel Camps perquè comuniqui a la fàbrica que vol un descompte en el preu del lloguer, motivat perquè els vestits dels gegants havien arribat en molt mal estat i havien fet mal efecte, o que, en tot cas, també els podria acabar comprant si se li feia un descompte en el preu de compra (no crec convenient de posar-me ara a jutjar l’actitud i estratègia que va seguir el batlle per comprar els gegants). D’altra banda, el dia 24, Delfí Homs, propietari d’El Ingenio, que no va saber mai què havia succeït a la seva geganta, escriu directament a l’ajuntament per fer-los saber que hauran de pagar el doble del lloguer, perquè ha resultat molt perjudicat per la pèrdua de dos lloguers més en altres indrets; el senyor Homs amenaça de girar una lletra si no cobra abans de vuit dies, cosa que, en aquell temps, acabava als jutjats.

 

En data 25 de setembre, Miquel Camps escriu al batlle, Sr. Pedro Pons Sitges, i li diu que, mitjançant un cambrer d’un altre vaixell que feia la ruta Barcelona-Maó, li havia enviat la factura de la  casa, i que havia visitat la botiga, tal com li havien manat, però que aquesta no accepta cap descompte i que, a més, estan molt disgustats, ja que, en lloc de cobrar per endavant, com solien fer normalment, en el cas de l’ajuntament de Maó van tenir el detall amb aquesta institució de deixar-los pagar després de festes, i, no contents amb açò, encara tenien altres pretensions i demanaven ajornaments en un moment en què la fàbrica ja havia perdut diners, en no poder disposar d’aquells gegants. A més, Miquel Camps declina tota responsabilitat personal per l’incompliment del tracte per part de l’ajuntament i frisa de rebre contestació per poder anar a la fàbrica i acabar amb tot aquest embull d’una vegada.

 

La cosa s’anava embolicant cada vegada més, ja que l’ajuntament, el dia 27, escriu a la fàbrica per comunicar-los que es queda els gegants, sense la roba i amb els capgrossos, per les 970 ptes. També escriu a Miquel Camps, li comunica la compra i li dóna les gràcies pels molts maldecaps que li han donat. Però la fàbrica contesta que, encara que a la factura posa que, si es volen quedar els gegants, sense els vestits, han de pagar 500 ptes. més el preu del lloguer, no diu res dels capgrossos, que no estan inclosos en aquest preu. En conseqüència, la fàbrica remet a l’ajuntament una nova factura de compra dels gegants i dels capgrossos, més el lloguer de les robes i embalatges. El total importa 1.035 ptes.

 

Finalment, reunit el plenari de l’ajuntament el dia 5 d’octubre, acorda la compra dels gegants i els capgrossos pel preu que els demana la fàbrica, que els gira una lletra a 8 d/v. Les robes de rei i reina amb què van venir els gegants i les dels capgrossos  tornen a Barcelona mitjançant l’Agencia Frau. Una vegada aclarits els molts embolics i malentesos que va produir la compra dels gegants, aquests van passar a ser dos ciutadans més de la ciutat de Maó.

visita també: www.gegantsmao.menorca.es

i els vídeos a: www.youtube.com/gegantsmao .

La Gralla a Menorca

geganters-mao | 20 Octubre, 2009 20:29

Com ja vam comentar en el seu moment en aquest mateix medi, des de fa uns mesos la revista gratuïta “Útil”  , que es distribueix a l’ illa de Menorca, publica la secció “Tradicionari”, que com be diu el seu nom investiga en les nostres tradicions i costums. Dits articles de tirada mensual són escrits per un dels membres de la Colla de Geganters de Maó, i considerem que pel seu interès val la pena transcriure sencer el publicat en la revista d’ aquest més de octubre.

Dit article parla dels orígens de la gralla a Menorca, dels joglars i també dels ministrils que durant el segle XVIII van sonar a la nostre illa:

 

Durant les passades festes patronals d’estiu, a diferents pobles de l’illa  hem pogut veure passejar als gegants, portats per les agrupacions geganteres i ballant amb el so característic que produeixen els grups de grallers.

 

L’ instrument dels grallers, la gralla, pertany a la família dels anomenats oboès populars. Desconeixent l’origen geogràfic d’aquests instruments, Les primeres notícies que ens en parlen les hem d’anar a buscar a l’antic Egipte de fa quatre mil anys. Poc després de la seva primera documentació ja seria freqüent trobar-los localitzats en diferents continents, destacant-ne els països d’influència islàmica.

 

Avui dia, en el cas de l’Estat Espanyol i sempre amb algunes poques variacions en la forma física i en l’afinació, són ben diferents els punts de la geografia que coneixen el so de l’ oboè popular. Per terres aragoneses i també per Navarra se’l coneix pel nom de gaita (diferenciant-la de les gaites gallegues o asturianes que pertanyen a la família de les cornamuses), per Castella és prou popular la dulzaina, que per Terres Valencianes se l’anomena dolçaina o xirimita; el trobem també en els territoris del nord d’Àfrica com a instrument utilitzat per les unitats militars de Ceuta i Melilla, rep el nom de chirimia.

 

En el cas de les nostres illes trobem que a Mallorca s’han fet diversos estudis sobre l’instrument i és a partir del segle XIV quan comença a aparèixer abundant documentació referida als sonadors de dolsaina, caramella, caramela o xeremia, primer com a instruments de joglar i més tard utilitzats pels grups de ministrils.

 

Tot i que a la nostra illa l’instrument ha estat molt menys estudiat, no aniríem mal encaminats que ens pogués arribar del poble musulmà, que avui encara el té com un dels principals de la seva cultura.

Les primeres referències escrites que s’han pogut trobar ja són posteriors a la reconquesta i ens situen a Fornells un primer sonador de caramella durant les mitjanies del segle XIV.

 

Sempre referint-nos als oboès populars molts segles més tard trobem els sonadors de xeremia que durant el segle XVIII  apareixen localitzats a Ciutadella. És així com d’unes antigues festes de Sant Joan del bienni 1703-1704 ens arriba el següent document:

  Y en totas estas cavalgadas, han acostumat aportar davant del pendo persona qui toca el tamborino y flauta, y si los actuals obres volguessen millorar de instrument, se poden valer de los que al present se troben com son xeremias etc.; que per lo passat faltaven” 

Un altre document el trobem a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Maó i ens parla de la benedicció, l’any 1754, de l’església del Carme de Maó:  

“(…) y collocant a Christo Sacramentat en son lloc se estigué patent per espai de vuyt dias a le Missa Major de cade dia la que es cantá ab gran solemnitat de Música extraordinaria per tots vuy dias composta de italians, la música de Mahó, y alguns musichs de Ciutadella ab singulars instruments com son fogots, trompas de casse, xeremias, boens y clavins, (…)”.

  

És en la pintura de Pasqual Calbo Festa campestre en el Riu Pla (“A s’altra banda des Port”) on es poden observar alguns d’aquests “singulars instruments”, segons el document pictòric.

 Una part de la pintura Festa en el Riu Pla de Maó, en la que es pot veure a un grup de músics sonant els seus intruments. dits músics pel que veiem i la època formaven el denominat

 

visita també: www.gegantsmao.menorca.es

i els vídeos a: www.youtube.com/gegantsmao .

Les Jornades de Cultura Popular i Tradicional 2009

geganters-mao | 16 Octubre, 2009 20:33

Les Jornades de Cultura Popular i Tradicional 2009

 

Ja és al carrer el programa per a les Jornades de Cultura Popular i Tradicional 2009, que en la edició d’ enguany es celebraran a Alaior els dies 30 i 31 d’ octubre.

Sent aquest espai dels Gegant també una finestra oberta a la cultura popular menorquina en general, a continuació transcrivim el programa que el Consell Insular de Menorca, a traves del Departament de Cultura, patrimoni, educació i esports ja ha començat a repartir aquests dies.

És el que segueix a continaució:

 

 

JORNADES DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 2009

 Música i cançó popular a la Menorca preindustrial 

Alaior, 30 i 31 d’octubre de 2009
 

Divendres 30 d’octubre

Sala d’Actes de l’extensió universitària de la UIB  

19.00 h          Acte d’obertura de les Jornades i de l’exposició “De Sant Miquel a Nadal. Feines de tardor al camp menorquí”, a càrrec del conseller de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut.

 

19.15 h          Presentació de l’estudi “Les tonades de feina a Menorca” de Robert Alzina Riutort, a càrrec de l’autor.

 20.00 h         “Les tonades del camp a Mallorca”, conferència d’Antònia Maria Sureda i Francesc Vicens.   

 

Dissabte 31 d’octubre  

10.15 h          Visita guiada per l’exposició “De Sant Miquel a Nadal. Feines de tardor al camp menorquí”, a càrrec de Sandra Barber, comissària de l’exposició.

                        Lloc: Sala d’Exposicions de l’Ajuntament d’Alaior

Tallers simultanis de música i cançó popular Extensió universitària de la UIB 

11.00-12.30 h

-          Iniciació al ball menorquí, a càrrec de Femefolk

-          Glosa improvisada, a càrrec de Soca de Mots

-          Flabiol, a càrrec de Pere Cortès

 

12.45-14.15 h

-          Ball menorquí amb castanyoles, a càrrec de Femefolk

-          Guitarra, a càrrec de Femefolk

-          Guitarró, a càrrec de Femefolk

 

14.30 h          Dinar

 

18.00 h          “Aproximació als nostres balls i instruments més tradicionals”, conferència de M. Antònia Moll Seguí.

                        Lloc: Sala d’Actes de l’extensió universitària de la UIB

 

19.00 h          Recital de gloses antigues

-          Glosat sobre s’hivern i s’estiu disputat entre pagès i missatge (Joan Pons, Ferreries, 1914), a càrrec de Moisès Coll i Xavier Triay

-          Menorca i es menorquins (Pere Pons Olives, Sant Lluís), a càrrec de Miquel Mariano

Lloc: Sala d’Actes de l’extensió universitària de la UIB

 

20.00 h          Ballada popular a càrrec de Femefolk, amb el Grup Folklòric Castell de Sant Felip i el Grup Folklòric Ciutadella.

                        Lloc: Sa Plaça

 
Horari de l’exposició:

Dia 30 d’octubre, de 19.00 a 21.00 h

Dia 31 d’octubre i dia 1 de novembre, de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

Del 2 al 5 de novembre, de 9.00 a 14.00 h

 

Visita també: www.gegantsmao.menorca.es

 i els vídeos a: www.youtube.com/gegantsmao .

Un parlament per a un gran dia

geganters-mao | 12 Octubre, 2009 17:41

El passat divendres va ser presentat oficialment el segell de correus commemoratiu del 75è aniversari de la arribada a Maó d’ en Tomeu i na Guida.

Des de la seva presentació ja ens han anat arribant peticions per a poder-se fer amb el segell, de gent de Menorca i també de afeccionats als gegants i la cultura popular de fora de l’ illa, el que ens augura que la edició en poc temps podria estar exhaurida.

Reproduïm avui el parlament que va fer la representant de la Colla de Geganters de Maó en el dia de la presentació en societat del segell, és el que segueix a continuació:

 

Bona nit a tothom, als amics de la filatèlia, amics dels gegants i públic en general.

enguany fa setanta cinc anys que en Tomeu i na Guida, els Gegants de Maó, van trepitjar per primera vegada els nostres carrers, els d’un Maó sempre obert a les noves experiències i amb unes Festes de Gràcia que encara avui són vives i segueixen enriquint-se any rere any.

Retrocedint a aquell any 1934 veiem els nostres gegants constituint la novetat d’unes festes avui molt llunyanes, i amb la incertesa de si la experiència tindria èxit o simplement seria un número itinerant més dels que solen arribar a les nostres festes, i que al cap d’uns anys els núvols de la memòria transformen en un record indefinit.

Recordem també aquells anys en que els que sortien als segells eren les primeres autoritats del moment o en el cas més popular alguna eminència en algun camp destacable de les ciències, avui en dia compartint espai amb monuments i personatges unànimement cèlebres arreu de l’estat i del mon.

Avui, setanta cinc anys després de l’arribada dels gegants, aquests ja fa molt de temps que han deixat de ser la novetat; sent actualment dues figures estimades per tots i que constitueixen un símbol de les nostres festes i de la mateixa ciutat de Maó.

Això ha succeït a l’hora que els segells, gràcies a persones com els amics del Grup Filatèlic i Numismàtic de l’Ateneu de Maó, s’han anat popularitzant i ens han mostrant imatges de personatges pot ser de no tan elevada representació política com un cap d’estat, però en tot cas molt més propers a la gent d’a peu.

Considerem així que el fet de que avui els nostres  gegants siguin els protagonistes d’un segell de correus, si be no ho podem considerar un final del camí, sí frega la culminació d’un projecte i converteix el dia d’avui en un dia important pels nostres gegants, les nostres festes i en definitiva per la ciutat de Maó.

És així que amb la alegria de comprovar com la tasca de tanta gent durant tantes dècades ha portat als nostres gegants a protagonitzar un segell de correos, ja sols ens resta agrair per una banda a la ciutat de Maó la estimació que professa als seus vells gegants, i per una altre banda al nostres amics del grup filatèlic i numismàtic de l’Ateneu de Maó, i molt especialment al bon amic Agustí Saiz, el que avui la filatèlia, a la nostre ciutat, sigui una cosa viva, molt propera i de tots.

Gràcies i bona nit.

  

Visita també: www.gegantsmao.menorca.es

Els vídeos a: www.youtube.com/gegantsmao .

El segell dels Gegants de Maˇ ja Ús al carrer.

geganters-mao | 10 Octubre, 2009 20:15

Ahir fosquet va ser presentat oficialment a la sala d’ exposicions del Claustre del Carme de Maó, el segell de correus commemoratiu del 75è aniversari de la arribada d’ els gegants en Tomeu i na Guida a la Ciutat de Maó.

Va ser a partir de les vuit de la nit quan gairebé un centenar de persones es van congregar per a dit esdeveniment, a l’ hora que per a visitar la XXVII Exposició Filatèlica dins la que estava emmarcada la presentació del segell.

Com en totes les presentacions hi van estar presents les principals persones vinculades amb el fet, que van ser les encarregades de fer els parlaments. És així que juntament amb el regidor de Cultura de l’ Ajuntament de Maó Joan Carles Villalonga, també van presidir l’ acte els membres de l Grup Filatèlic i numismàtic de l’ Ateneu Científic Literari i Artístic de Maó i representant a la Entitat Gegantera de la Ciutat va parlar la vocal de l’ entitat Magdalena Fullana.

imatges de la presentació del segell commemoratiu del 75è aniversari de la arribada dels gegants en Tomeu i na Guida a la ciutat de Maó.

Va ser precisament aquesta qui va destacar que els nostres gegants van arribar en una època en que dites figures a la nostre ciutat únicament podien despertar curiositat, i també en la que els segells de correus a qui presentaven en les seves imatges sols eren les primeres autoritats del moment i en el millor dels cassos a alguna persona de rellevància mundial en el camp de les ciències.

Va destacar igualment la representant del grup de geganters, el fet de que després d’ un camí de setanta cinc anys, els nostres gegants ja no desperten curiositat i en el seu lloc carretades de carinyo i estimació; mentre que els segells de correus, i gràcies a grups com el filatèlic de Maó, a qui presenten en les seves estampes ja és a personatges molt més propers a les persones d’ a peu, com és el cas dels gegants en Tomeu i na Guida.

Per totes les parts la satisfacció per l’ esdeveniment va ser superior la esperada i ja sols quedava celebrar-ho, com sol ser acostumat amb una convidada a tots els presents.

la exposició filatèlica romandrà oberta tot el cap de setmana, mentre que qui vulgui fer-se amb el segell commemoratiu del 75è aniversari de la arribada dels gegants a Maó, el pot sol·licitar al correo electrònic gegantsmao@menorca.es .

com a final d’ aquest article contarem la anècdota d’ un fillet que estant amb el seu pare a la inauguració de la exposició filatèlica i presentació del segell, en veure als gegants en Tomeu i na Guida presidint l’ acte es va poder escoltar com li deia al pare:

-          Ho veus papa com no estaven de vacances!

 

Visita també: www.gegantsmao.menorca.es

Els vídeos a: www.youtube.com/gegantsmao.

El segell dels Gegants de Maˇ.

geganters-mao | 03 Octubre, 2009 18:06

El poper divendres dia 9 d’ octubre tindrà lloc a Maó l’ acte de presentació del segell commemoratiu del 75è aniversari de la arribada a Maó dels gegants en Tomeu i na Guida.

La edició de dit segell arriba a iniciativa del Grup Filatèlic i Numismàtic de l’ Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó; que va ser el que el passat estiu va oferir a l’ entitat gegantera de la ciutat la oportunitat de editar el mencionat material commemoratiu.

Des del grup de gegants i des de el primer moment, es va considerar que la idea era immillorable, doncs a part de ser la edició del segell una manera de tancar els actes del 75è aniversari de la arribada dels gegants, anava totalment en la línia iniciada fa molts d’ anys pel grup de geganters de promocionar la cultura menorquina dels gegants de les més diverses maneres. També es va valorar que dit segell serà una eina més per a, mitjançant els nostres gegants, promocionar a nivell en aquest cas ja mundial la nostre illa i la nostre cultura.

Al igual que quan alguns pocs amics van iniciar fa quasi dues dècades la Colla de Geganters de Maó, sabien d’ on partien però poc imaginaven fins on podien arribar (en el moment actual en que es troba dita entitat i els gegants de la ciutat), passarà amb els segells dels nostres gegants, que si be sabem que la estació d’ orígen serà Maó, és molt possible que en poc temps en Tomeu i na Guida ja hagin donat la volta al mon en forma de segell.

Des de aquest mateix medi també anunciem que qui en pugui estar interessat en adquirir el segell dels gegants el pot sol·licitar al correu electrònic dels Gegants de Maó: gegantsmao@menorca.es .

El segel dels Gegants de Maó, editat commemorant el 75è aniversari de la arribada dels Gegants en Tomeu i na Guida a la Ciutat de Maó. 

Visita també: www.gegantsmao.menorca.es

Els vídeos a www.youtube.com/gegantsmao .

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS